Jenny Meissner
Rödguldsringar med briljanter i olika storlekar.