Jenny Meissner
Rak rödguldsring med fyra briljanter.