Jenny Meissner
Ring i vitguld med en princess-slipad diamant fattad i sarg.