Jenny Meissner
Stenringar - Ändring i storlek Guld Vitguld Silver
Ökas genom isättning av bit 700:- 700:- 500:-
Minskas 400:- 400:- 400:-
Alliansring, isättning av bit 800:- 800:- 800:-
Alliansring, isättning av bit två färger 1050:- - -
Inlödning av 2 kulor 600:- 600:- -
Släta ringar - Ändring i storlek      
Halvrund modell 400:- 400:- 400:-
Bred eller flack modell 400:- 400:- -
Ordens och skolringar - Ändring i storlek      
Ökas genom isättning av bit två färger 1200:- - -
Ökas genom isättning av bit en färg 700:- - -
Ökas genom sträckning 400:- - -
Minskas 400:- - -
Glänsning      
Glänsning 350:- - -
Skenor - Reparationer      
Lödning av fog 400:- 400:- 300:-
Riktning och glänsning 400:- 400:- 400:-
Ny halv skena 1100:- 1100:- -
Ny halv skena bred 1200:- 1200:- -
Ny skena smal 1600:- 1600:- -
Berlocker      
Ihakning och lödning 250:- 250:- 180:-
Borttagning av berlock 150:- 150:- 150:-
Uppsågning från finger      
Enbart uppsågning 250:- 250:- 250:-
Uppsågning samt hoplödning 450:- 450:- 450:-
Kedjor och Colliers - Reparationer      
Lödning eller kortning tunn kedja 250:- 250:- 250:-
Flera lödningar på samma kedja (pr lödn) 220:- 220- 220:-
Ny ändögla 300:- 300:- 180:-